EKSLİBRİS NEDİR ? Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. Kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Ekslibris, yer aldığı kitabın değil kitap sahibinin bir göstergesidir; kitap ile kitap sahibi arasındaki bir bağdır. Sözcük olarak “...’nın kitaplığından” veya “...’nın kütüphanesine ait” anlamına gelir. Örneğin üzerinde “Ekslibris Mürşide İçmeli” yazan bir çalışma, “ Mürşide İçmeli’nin kitaplığından” hatırlatmasını yapar ve onun sahibi olduğu kitapların iç kapağında yer alır.

Latinceden gelen, "Ex-libris" olarak yazılan ve İngilizce karşılığı “Bookplate” olan ekslibris önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlardır. Sanatı, insanın elleri arasına, kitapların içine kadar getirir, onun büyüleyici sıcaklığını hissettirir. Uzun bir geçmişe sahip bu sanat dalı, aynı zamanda yapıldığı dönemin kültürel özellikleri günümüze taşır. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü

Latinceden gelen, "Ex-libris" olarak yazılan ve İngilizce karşılığı “Bookplate” olan ekslibris önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlardır. Sanatı, insanın elleri arasına, kitapların içine kadar getirir, onun büyüleyici sıcaklığını hissettirir. Uzun bir geçmişe sahip bu sanat dalı, aynı zamanda yapıldığı dönemin kültürel özellikleri günümüze taşır. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü

Latinceden gelen, "Ex-libris" olarak yazılan ve İngilizce karşılığı “Bookplate” olan ekslibris önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlardır. Sanatı, insanın elleri arasına, kitapların içine kadar getirir, onun büyüleyici sıcaklığını hissettirir. Uzun bir geçmişe sahip bu sanat dalı, aynı zamanda yapıldığı dönemin kültürel özellikleri günümüze taşır. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü
İSTANBUL EKSLİBRİS MÜZESİ “Küçük ama büyük”

Ekslibris, kitaplarının iç kapağına yapıştırılan, üzerinde sahibinin isminin yer aldığı küçük boyutlu baskıresimlerdir. Kitabın tapusu da denilebilir. Sözcük olarak …’nın kitaplığından anlamına gelir.

Ekslibrisler, yaşayan kişi ya da kurumlar için siparişle yapılır, onların özelliklerini yansıtır.

Ekslibris, gravür, ağaç, linolyum, litografi, serigrafi, ofset, fotograf teknikleri ile çoğaltılıp, bilgisayar destekli tasarlanabilir.

Kağıt üzerine ilk ekslibris 1450 yıllarında “kirpici” takma adıyla bilinen Alman papaz Knabenberg adına yapılmıştır.

Dürer, Klee, Picasso, Klimt yaşadıkları dönemde ekslibris de yapmışlardır. Günümüzün bazı sanatçıları ise Julian Jordanov, Yuri Nozdrin, Oleg Denisenko, Martin Baeyens’dir.

Bugüne kadar yapılmış yaklaşık 3 milyonun üzerinde ekslibrisin, 2 binden fazla da ekslibris koleksiyonun olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye ekslibrisi Avrupa’da gelen ekslibrislerin yer aldığı kitaplar sayesinde tanımıştır. Kitapların sahipleri öldüğünde yakınları tarafından kütüphanelere bağışlanmıştır.

2000’li yıllardan bu yana güzel sanatlar eğitimi veren kurumlardaki hocaların özendirmeleriyle, ekslibrise ilgi artmıştır. Artık sanatçılarımız ve tasarımcılarımız kişisel ekslibris sergileri açmanın yanında uluslararası yarışmalarda ödüller almaktadırlar.

1997’de Ankara’da kurulan Ekslibris Derneği, etkinliklerine İstanbul Ekslibris Derneği olarak devam etmektedir.

2014’de Işık Üniversitesi’nde kurulan İstanbul Ekslibris Müzesi, 14.000’nin üzerindeki koleksiyonuyla kendi küçük ama değeri büyük bir müze olarak varolmuştur.

- Ekslibris sanatı neden yaşamalı?
– Çünkü sanat iyi bir terapidir. Ekslibris herkesin sahip olup, dokunabileceği, taşıyabileceği ve paylaşabileceği bir sanat eseri.
– İstanbul Ekslibris Müzesi önemli bir misyonla Dünyadaki 10 müzeden biri olarak Işık Üniversitesi’nde yer almaktadır.

- İstanbul Ekslibris Müzesi neden var?
– Ekslibrisin paylaşılması için var. Geleceğe kayıt düşmek için var. Kültürel mirası oluşturmak, korumak ve sanatseverlerin onbinlerce ekslibrise kolayca ulaşabilmesi için var.
– Müzemiz her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek kadar değerli koleksiyonuna her gün yeni ekslibrisler ekleyerek büyümeye devam etmektedir.

- Müzenin geleceği?
– Müze yaşayacak. Üniversitede olması yaşaması için bir avantaj. Yeni yarışmalarla, bağışlarla koleksiyon artacak. Genç kuşaklar devam ettirirse, sanatseverler sahiplenirse müze zenginleşip yaşayacaktır.
– Türkiye’nin her düzeydeki eğitim kurumundan öğrenciler müzeyi ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılıp, bu sanatın yeni temsilcileri olabilirler.

-Son söz:
– İşte size Dünyadaki 10 ekslibris müzesinin en küçüğünde kültürel zenginleşme fırsatı.
– 7/24 açık tek müzemiz Işık Üniversitesi Maslak Yerleşkesi’nde sizleri bekliyor. Yoksa siz Ekslibris Müzesi’ni hala görmediniz mi? Ya çocuklarınız?

27 Ağustos 2008“Small but great”

Exlibris are printmaking artwork affixed to the inside cover of books and contain the name of the owner of the book. It can also be termed the title-deed of a book. This Latin word literally means “from the books of…”.

Exlibris are custom made on order for living people or institutions and reflect the properties of their owners.

Exlibris can be reproduced with engraving, wood, linoleum, lithography, screen printing, offset, and photography techniques and they can be designed with computer aid.

The first exlibris on paper was made in the name of a German Priest, Knabenberg, known with the nickname “hedgehog seller”.

Dürer, Klee, Picasso, and Klimt made exlibris, too, in their lifetimes. Some contemporary artists of exlibris include Julian Jordanov, Yuri Nozdrin, Oleg Denisenko, and Martin Baeyens.

It is estimated that approximately more than 3 million pieces of exlibris have been made so far and there are more than 2 thousand exlibris collections.

Turkey was introduced to exlibris through books with exlibris that come from Europe. When the owners of the books died, their relatives donated such books to libraries.

Since the 2000s, there has been growing attention in exlibris in fine arts education institutions thanks to encouragement by faculty members in these institutions. In addition to opening personal exhibitions of exlibris works, our artists and designers receive prizes in international competitions now as well.

The Exlibris Society established in Ankara in 1997 continues its activities as the Istanbul Exlibris Society.

Founded in 2014 within the Işık University, the Istanbul Exlibris Museum has emerged as “a small in size but great in value” museum with its collection of over 14,000 pieces of exlibrix works.

– Why should the art of exlibris survive?
– Because, art is a good form of therapy. Exlibris is an art form that everyone can own, touch, carry, and share.
– The Istanbul Exlibris Museum is located at Işık University with an important mission as one of the 10 museums in this field in the world.

– Why does the Istanbul Exlibris Museum exist?
– It exists to share exlibris. It exists to leave a note for the future. It exists to create and protect a cultural heritage, and to make tens of thousands of exlibris works easily accessible for art lovers.
– Our museum continues to grow by adding new works of exlibris art to its valuable collection that appeals to visitors of all ages.

– The future of the museum?
– The museum will survive. Being situated within the premises of the university is advantageous with regards to its survival. The collection will continue to grow with new competitions and donations. If the young generations make it continue and if art lovers embrace it, the museum will get richer and survive.
– Students from educational institutions at all levels throughout Turkey can visit the museum and participate in workshops so that they can be the new representatives of this art.

– The last word:
– Don’t miss the opportunity for cultural enrichment offered by this smallest one of the 10 museums of exlibris around the World!
– Our only museum that is open 24/7 is waiting for you in the Işık University Maslak Campus. Have you really not seen the Exlibris Museum yet? What about your kids?

The Most Important Ex-libris Museums by Benoit Junod

The most important ex-libris museums are Frederikshavn, the Gutenberg Museum, the Sint Niklaas Museum, the Moscow Museum, the Museo Exlibris Mediterraneo in Italy, the Shanghai Fuxihanzhai Ex-libris Museum, the Nancy Library in France, the Ex-libris Centre in Bulgaria and the Lewych Museum in Odessa. The Frederikshavn has over 1 million ex-libris covering the whole history of the art; Gutenberg and Sint Niklaas have about 800,000; Moscow has about the same but with accent on Russian ex-libris. The MEM collection is smaller (based on Palmirani’s fantastic collection), but it is an active organizer of competitions, conferences, exhibitions, etc. which many of the others (except Sint Niklaas) don’t.

However, to these museums, it would be necessary to add the many very important collections which are in public institutions (libraries, graphic collections and museums) which are open to the public and works can be consulted. There are maybe 15 in Britain (of which the celebrated Franks Collection in the British Museum), close to 20 in Germany, about 5 in France, the same in the USA and in Austria (including the famous National Library collection which Claudia Karoly deals with). In Russia, both the Pushkin Museum in Moscow (Nadya Derkach) and the Hermitage in St. Petersburg have very important collections (the latter is said to have the best collection of early German ex-libris in the world). But maybe the highest concentration of public collections is in Switzerland – about 25, of which two in Geneva, five in Basel!

August 27, 2008
 • KATALOGLAR
 • KİTAPLAR
 • TEZLER
 • LİNKLER
KATALOGLAR
 • 1. Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi – Ankara 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ekslibris Derneği,
 • 1. Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi – Ankara 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ekslibris Derneği,
 • 121 Graphia, Exlibris
 • 122 Graphia, Exlibris
 • 123 Graphia, Exlibris
 • 124 Graphia, Exlibris, Volume IX, Jaargagen 34-37 (nummers 113- 124)
 • 15de Internationale Exlibriswedstrjid, Sint- Niklaas, 2005, Woor in Beeld in het İnternationale ekslibris,
 • 17de Biennale Van de Kleingrafiek, 1995
 • 1918- 1993 Afdeling Oss,
 • 1st International Biennale Exhibition of Ex-Libris and Small Graphic Forms Gniezno 2005, Europe İn Signs, Adam Mickiewicz University in Poznan, Collegium Europaeum Gnesnense,
 • 1st İnternational Ex- Libris Trienale of Lefkas, Cultural Center of The Municipality of Lefkas, Greece- Lefkas, 2005
 • 1st İnternational exlibris competition- n. Cyprus’ 2010, Grafica Versus Grafica, Published by: Department of Visual Arts & Visual Communication Design, Eastern Mediterranean University Printing- House, 2010
 • 2. Uluslararası Ekslibris Yarışması- Ankara 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ekslibris Derneği, Hacettepe Basımevi, Ankara
 • 2001 A Face Odyssey, Winter 2001,
 • 2004 Japan and Taiwan Exlibris Exchanging Exhibition, The Taiwan Exlibris Assocation,
 • 2006 Mei Yuan Cup Shanghai International Exlibris Invitation Exhibition Collection, Shanghai People’ s Fine Arts Publishing House, 2006
 • 2008 Grafika Polska Polish Printmaking, Szıuka Edukacja Art & Education, 2008
 • 2010 China. Guangzhou The 1st International Exlibris and Mini- prints Biennale Exhibition, The Exlibris Society of Chinese Artists Association, Lingnan Meishu Chubanshe, China, 2010,
 • 2010 İnternational Exlibris Exhibition
 • 2011 Beijing 2nd International Erotic Ex libris Exhibition, 2011
 • 313, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Jaargang 55, November 2006,
 • 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Yarışması, Akademunique İstanbul, July 2010,
 • 33. FISAE Uluslararası Exlibris Yarışması, 2010, 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi, İstanbul Ekslibris Derneği, Işık Üniversitesi, Akademiunique, İstanbul, 2010
 • 33. FISAE Uluslararası Exlibris Yarışması, 2010, 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi, İstanbul Ekslibris Derneği, Işık Üniversitesi, Akademiunique, İstanbul, 2010
 • 33. FISAE Uluslararası Exlibris Yarışması, 2010, 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi, İstanbul Ekslibris Derneği, Işık Üniversitesi, Akademiunique, İstanbul, 2010
 • 33. FISAE Uluslararası Exlibris Yarışması, 2010, 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi, İstanbul Ekslibris Derneği, Işık Üniversitesi, Akademiunique, İstanbul, 2010
 • 33. Fisae Uluslararası Exlibris Yarışması, Akademiunique, İstanbul, 2010
 • 4. Trienale Exlibris Bratislava 2004,
 • 4a Biennale Internazionale Di Grafica 2006, ‘’ Tera’’ , A Cura di ANTONİO GRIMALDI e JOAN LLUIS DE YEBRA, Museo Michetti Francavilla, 2006
 • 4th International Exhibition Ex Libris ‘’ Man and Fish’’, Rijeka, 2003,
 • 8 tsjechoslowaakse grafici, Sınt- Niklaas, 1982
 • Akseli Gallen- Kallela’s, Bookplate Designs, F.G. Lönnberg, Helsinki,1996
 • American Society of Bookplate Collectors & Designer, Year book 2001- 2002, Volume 59.
 • Anatolii Kalashnikov, 2005
 • Anatolii Kalashnikov, Sensuality and The Bookplate, Published by The Primrose Academy, 1996
 • Anatolii, Kalashnikov, Mockba, 2005
 • Ars Erotica, Markiz Franz Von Bayros, Galeria Zamkowa Lubin, VII/ VIII, 2008
 • ART, 2008 İnternational Exlibris Exhibition Art,
 • Association Belge Des Collectionneurs Et Dessinateurs D’ Ex- Libris, Exercice 1927,
 • B. Junod, Ex-Libris 1900- 1999, Selc, Schweizerischer Ex Libris Club, Club Ex-Libris Suisse, Club Ex-Libris Svizzero, Swiss Ex-Libris Club
 • Baeyens, Martin R., Graphic and Exlibris work, 2005
 • Bayens, 27, 2004
 • Biennale 1999, Een kwarteeuw exlibris en grafiek in Sint- Niklaas, 19 de Biennale Van De Kleingrafiek, 26 maart- 9 mei 1999
 • Biennale van de Kleingrafiek, ( Mythologie), 2003, 14de Internationale Exlibriswedstrjid Sint- Niklaas 2003,
 • Biennale Van De Kleingrafiek, 1993
 • Block & Burin, Number 21, Winter, 2000
 • Bobrusov, Alexei, Travelling Around The Roman Empire Painting Graphic, Moscow, 2003
 • Boekmerk, Tijdschrift voor ex- libriskunst 27 / 2008
 • Boekmerk, Tijdschrift voor ex- libriskunst, 30/ 2009
 • Boekmerk, Tijdschrift voor exlibriskunst, 25 / 2008, Graphia VZW
 • Carl Roesch, (1884- 1979) als Grafiker und Exlibriskünstler, Von Ursula Helg, Jahresgabe des Schweizerischen Ex Libris Clubs Nr. 47 2008, Werkliste Selc Nr.36
 • Concorso İnternazionale di ex libris Cristoforo Colombo 1492- 1992, Bologna, 1993
 • Cuaderno de comunicacion sindial numero 82, 2006
 • Deg Jahrbuch 2001, Exlibriskunst und Graphik- Das Exlibris Des 20. Jahrhunderts in Europa Teil 2, Deutsche Exlibris- Gesellschaft e.v., Frankfurt am Main,
 • Diyalog, Türkiye’ den Çağdaş Baskıresimler ve Ekslibrisler, 2008
 • Diyalog, Türkiye’ den Çağdaş Baskıresimler ve Ekslibrisler, 2008
 • Diyalog, Türkiye’ den Çağdaş Baskıresimler ve Exlibrisler, Ankara Exlibris Derneği,
 • Dong Xıaozhuang. Ex Libris, 2010
 • Edited by Y. Aoki & Dr. H. Haneda, Nyon Congress 2006 commemorative publication,
 • Eklibris sergisi, Etik Sanat Evi, Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi, 2009
 • Ekslibriksia, Olkkola Ylönen Laaksonen, 2012
 • Ekslibris Kataloğu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2012
 • Ekslibris ve Baskıresimler, Bogdan Krsic (1932- 2009), İstanbul Güzel Sanatlar Müzesi, Akademiunique, 2010
 • Ekslibris ve Baskıresimler, Bogdan Krsic,( 1932- 2009), İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi,
 • Ekslibris, www. Bilfen.com
 • Ekslibris: HLEB, Ex-libris: THE BREAD, Tribel 2 Novisad/ Beograd, 2007
 • Espantapajaros,4, Colombia, 1990,
 • Evgenıy Martyshev, Cherepovets, 1995
 • Ex libris dalla Turchia Ex libris Türkiye, a cura di Latife Baştuğ e Angelo lacovella, Roma, 1998,
 • Ex Libris in The 21st Century, International Ex Libris Competition Catalogue, University Of Barcelona, 2000, Generalitat de Catalunya, 2000
 • Ex Libris, Ex Erotica, Catalogue, 2013
 • Ex Libris, Leif- Johan Igeltorp,1997,
 • Ex- Libris, Portaveu De L’associacio Catalana D’ Exlibristes, Any XXII, 2010, Numero 43,
 • Ex-Libris Quaderns D’Investigacio Exlibristica, Barcelona, Desembre 1990- Juny 1991
 • Ex-libris, Editions Du Centre Culturel’ Felicien Rops, Bruxelles- Namur
 • Excellent Selection of International Exlibris Artists Russia Vladimir Zuev, Editor in Chief Hua Shaoying, Baihua Literature and Art Publishing House, 2002
 • Exlbris, Ausstellung ’08, 2008
 • Exlibris Aboensis, No: 67 3/2009, Finland,
 • Exlibris Alexei Bobrusov, Moscow, 2007
 • Exlibris Collection of Frank Ivo Van Damme, Shangai Fu Xian Zhai Exlibris Organization, Foreign Famous Artist Series
 • Exlibris Collection Of Martin R. Baeyens, Shanghai Fu Xian Zhai Exlibris Organization, Foreign Famous Artist Series,
 • Exlibris De Samtamaria, Ernesto De La Torre Villar, Obra Grafica, Presentacion Ernesto De La Torre Villar, Seminaro De Cultura Mexicana, 2007
 • Exlibris Nazım Hikmet/ 1902- 2002, Uluslararası Ex Libris Yarışma Sergisi, İstanbul Ex libris Akademisi Derneği, İstanbul Arkeoloji Müzesi, T.C. Kültür Bakanlığı, İ.M.K.B., 2002
 • Exlibris Uij de U.S.S.R.
 • Exlibris, Associacio Catalana di Exlibristes, A: de Riquer, 150 Anys, Any 2006, Numero 33
 • Exlibris, Kymenen Suomalaista, 55. 2012, Suomen Exlibris, Yhdistys
 • Exlibris, Portaveu De L’Associacio Catalana D’Exlibrisres, Any 2007, Numero 35,
 • Exlibris, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Staatlıches Museum Schloss Burgk. Neue Galeri, 1984
 • Exlibris,Stadtmuseum Brunek- Museo Civico di Brunico- Brunico’s Civil Museum- Musee de la Ville de Bruneck, 2003
 • Extampa, Asociacion Andaluza De Exlibristas Ano 2003/ No 4, Exlibris
 • Extampa, Asociacion Andaluza De Exlibristas Ano 2004/ No5, Exlibris
 • Extampa, Asociacion Andaluza De Exlibristas Ano 2005/ No 6, Exlibris
 • Extampa, Asociacion Andaluza De Exlibristas, Ano 2007, No: 8, Exlibris, 2007
 • Extampa, Asociacion Andaluza De Exlibristas, Ano 2011/ No 11
 • Feelings, The 13th National Exlibris & Mini Prints Exhibition and World Famous Exlibris Artists İnvitational Exhibition, Being, China, 2010
 • Felix Hoffman, (1911- 1975) Von Dominik Sauerlander, Marieluise Hennig und Felix Hoffman Jahresgabe, des Schweizerischen Ex Libris Clubs Nr. 48/ 2009,Werkliste Selc Nr. 23
 • Felix Tımmermans, 20 Ex- Libris, Graphia, Sint- Niklaas, Lier 1986
 • Fingerprints 87, Kleingrafik Exlibris, Österreichische Exlibris- Gesellshaft, 1987
 • Fingerprints 89, Kleingrafik Exlibris, Österreichische Exlibris- Gesellshaft, 1989
 • Fingerprints 91, Kleingrafik Exlibris, Österreichische Exlibris- Gesellshaft, 1991
 • FISAE XXXIV Kongressi 2012, Naantali, Finland, Ex- libris, Exlibris Aboensis, 2012
 • Flury, Paul, (1877- 1968), Ein Schweizer Exlibriskünstler zwischen den Zeiten von Anna Stiefel und Julia Vermes, Jahresgabe des Schweizerischen Ex Libris Clubs Nr. 46, 2007, Werkliste Selc Nr. 35
 • Georg Jilovsky,Zidovske Museum V Paraze, 2005
 • Gerard Gaudaen, Antwerpen, Provinciaal Centrum Arenberg, 1992
 • Gerard Gaudaen, Graficus, 50 Jaar zwart- wit, 1997
 • Gerard Gaudaen, Tentoonstelling Georganiseerd Door Het Stadsbestuur Van Sınt- Niklaas, 1984
 • Gerard Gauden 1927- 2003, Graphia VZW,
 • Global Print 2013, Douro Portugal,
 • Grabados Y Ex Libris De Emilio Carrasco, Zacatecas, Mexico, 2008- 2010
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 126
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 127
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 128
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 129
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 130
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 131
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 132
 • Graphia,Tijdschrift voor exlibriskunst, 133
 • Haefeli, Albert, Collection Connaissance de l’ex-libris 16, Dessinateur D’Ex-Libris (1909- 1987), Association Française Pour La Connaissance De L’Ex-Libris, Bibliotheque De La Ville De Metz, Septembre 2002,
 • Hedendaagse Turkse Grafiek, Internationale Exlibriswedstrıjd, 1991
 • Hoogtepunten van de hedendaagse Europese ex- libriskunst, Kredietbank
 • Houtgravure, Academie voor Schone Kunsten Gent,
 • II International Exlibris Competition For Young Artists, Moscow, 2013
 • İkinci kapı, Konteyner sergisi, Cermodern, Goethe- İnstitut, Ankara
 • Imprint 2011,
 • İnternational Ex Libris Competition, IX Winter Paralympyc Games, Turin ( İtaly ) 2006
 • International Exlibris Center- Sofia 2003,
 • International Exlibris Center- Sofia 2005,
 • International Exlibris Congress 2009, Moscow, 2009
 • International Exlibris Congress, Moscow, 2009
 • İnternational Exlibris İnvitation Exhibition of World Famous Artists, The Exlibris Society of Chinese Artists Association, Beijing China, 2008,
 • Internationale Exlibristentoonstelling
 • İnternationale Exlibristrijd Sint-Niklaas, 2001
 • Internationale Exlibriswedstrjid, Sınt- Niklaas, 1989
 • Internationale Exlibriswedstrjid, Sint- Niklaas, 2001, Thema: Ballonvaart, 2001
 • İnternationaler Exlibris- Wettbewerb, Wiesbaden 1987
 • İstanbul 2000, Uluslararası Özgün Baskı Sergisi, The International Etching Exhibition, İstanbul Exlibris Derneği, İMKB, 2001,
 • İstituto Nazionale Tostiano, Concorso İnternazionale Ex Musicis ‘’Liuteria nel Mezzogiorno’’, Ortona- Palazzo Farnese- 1997, 1997
 • Johan Rudolf Schellenberg, (1740- 1806) ein Pioner des modernen Exlibris im 18. Jahrhundert von Anna Stiefel, Jahresgabe des Schweizerischen Ex Libris Clubs Nr. 44 2004, Werkliste Selc Nr.34
 • Johan Schwencke, Prıjs/ Award 2000 Exlibriswereld, 2000
 • Johnson, Fridolf, A Treasury of Bookplates from the Renaissance to the Present, Selected and With an İntroduction by Fridolf Johnson, Dover Publications , Inc., New York
 • Julian Jordanov,
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris ’80, 1980
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris ’82, 1982
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris ’83, 1983
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris ’86, 1986
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris ’87+‘ 88, 1988
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris 84/85, 1985
 • Klous Rödel, Inter- Exlibris, ’81, 1981
 • Koulekov, Pencho, Arabian Nights Ex Libris, 27th International Ex Libris Congress, Moscow,1998
 • Kristof Kolomb 1492- 1992, Uluslararası Ex libris Özgün Baskı Sergisi, İstanbul, 1993
 • L’ Ex Libris Italiano, Rassegna Di Piccola Grafica, Associazione İtaliana Ex Libris, Anno 9, Numero 3, Settembre- dicembre, 2003
 • L’ Ex Libris Italiano, Rassegna Di Piccola Grafica, Associazione İtaliana Ex Libris, Anno 10, Numero 2, Settembre- dicembre, 2004
 • L’ Ex Libris İtaliano, Rassegna Di Piccola Grafica, Associazione İtaliana Exlibris, anno 10, numero 3, 2004
 • L’ Ex Libris İtaliano, Rassegna Di Piccola Grafica, Associazione İtaliana Exlibris, anno 11, numero 2, 2005
 • L’ Ex Libris İtaliano, Rassegna Di Piccola Grafica, Associazione İtaliana Exlibris, anno 11, numero 1, 2005
 • La Collection Dex Libris Vasillis Zevgolis, 2003,
 • Lothar Lang, Die Kunstdes Exlibris in der DDR, 1984
 • Luczak, Wojciech, Miedzioryty, 2002
 • Lueg, Mahnert, Die Kunst des Exlibris, Herausgegeben von Angela und Andreas Hopf
 • Marin Gruev, Graphics, Bulgaria,
 • Martin r. Baeyens, 1998,
 • Meiyuan Cup Shanghai International Exlibris Invitation Exhibition,
 • Merkki, Metsan, Metsaammattilaisten Exlibriksia,2004
 • Miedzioryty Wojciecha Luczaka, 2001
 • Mirham Kinos, Exlibris,Pohjoinen, Oulu 1989
 • Mistrzowie Grafiki, Masters Of Graphic Art, Academy Presents
 • Molnar Iscsu Istvan, Varosom, 2002
 • Monferrato, Casale, Grafica ed Ex Libris, İtaly, 2003
 • Museo Michetti, Comune Dı Francavılla Al Mare Assessorato Alla Cultura, 2a Biennale İnternazionale Di Grafica ’’ İl Mare, Unione Tra İ Popoli’’, 2002
 • Noboru Yamataka Exlibris (1983- 2006), August 23, 2006, Noboru Yamataka Exlibris (1983- 2006) Publication Society Fujisawa, Japan
 • Oleg Denisenko, Printmaking, Olden Studio, Ukraine
 • Osterreichisches Jahrbuch Fur Exlibris Und Gebrauchsgraphik, Jahrgang 1958. 1959. 1960, Band 43, Herausgegeben Von Der Osterreichischen Exlibrisgesellschaft. Wien
 • Ostrow Wielkopolski, IX Miedzynarodowe Biennale Malej Formy Graficznej İ Ekslibrisu, 2001
 • Österreichisches Jahrbuch Für Exlibris Und Gebrauchsgraphik, Band 61, ÖEG 1998/ 1999
 • Palazzina Piacenza Biella, Ex libris in biblioteca, 12-27 Aprile, 1997
 • Palazzo Farnese- Ortana,2a Biennale Dı Ex Libris, Italia- Spagna, Premio Margarita D’ Austria 1993, Progetti Farnesiani Comune Di Ortona,1993
 • Palazzo Farnese- Ortona, Progetti Farnesiani Comune Di Ortona, 3a Biennale Di Ex libris, İtalia- Turchia, Premio Margarita D’Austria, 1996
 • Palazzo Sirena, Comune Dı Francavılla Al Mare Assessorato Alla Cultura, 1a Biennale İnternazionale Di Grafica ’’İl Giubileo Ed İl Nuovo Millennio’’, 2000
 • Paul Flury, (1877- 1968) ein Schweizer Exlibriskünstler zwinchen den Zeiten von Anna Stiefel und Julia Vermes, Jahresgabe des Schweizerischen Ex Libris Clubs Nr. 46 2007, Werkliste Selc Nr.35
 • Pearls of Asia, Exlibris, Catalogue of Woodcut Exlibris in Celebration of the 34th FISAE Congress in Finland, 2012
 • Pektaş, Hasip, Ekslibris
 • Pektaş, Hasip, Exlibris 3/ 22 Mayıs 1999, Emlak Sanat Galerisi
 • Pektaş. Hasip, Ekslibris,
 • Pentti Kaskipuron exlibrissia, 2006
 • Praha, Srdce Evropy, Vystava Exlibris, Praha 2000,
 • Roberto Palazzi, Banca delle İmagini, Exlibris erotici, Savelli Editori, 1982
 • Rödel Klaus, FISAE Como 1968- Nyon 2006
 • Russian Bookplate Journal, Issue 10, Mockba 2009, Established in October, 2003
 • Russian Bookplate Journal, Issue 11, Mockba 2010, Established in October, 2003
 • Russian Bookplate Journal, Issue 6, Mockba 2007, Established in October, 2003
 • Russian Bookplate Journal, Issue 7, Mockba 2008, Established in October, 2003
 • Russian Bookplate Journal, Issue 9, Mockba 2009, Established in October, 2003
 • Russian Bookplate Journal, Issue 9, Mockba 2009, Established in October, 2003 (Copy 2)
 • Salamon, Arpad, Exlibris, Konjice, 2005
 • San Min Cup International Exlibris Collection Exhibition of Fu Xian Zhai, Shangai Fu Xian Zhai Exlibris Society, 2011
 • Scheffer, Heinrich R., 100 Jahre Österreichisches Exlibris, Österreichisches Exlibris- Gesellschaft, Österreichisches Kunst – und Kulturverlag, Wien , Austuria, 2004,
 • Scheffer, Heinrich R., Gli Ex Libris Di Emil Orlik, Palazzo Farnese- Ortona, Progetti Farnesiani Comune Di Ortona,1994
 • Sınt- Nıklaas, İnternationale Exlibriswedstrıjd, Recente Exlibris in Europa, 1981
 • Sint- Nıklaas, İnternationale Exlibriswedstrıjd, 1985
 • Sint- Nıklaas, İnternationale Exlibriswedstrıjd, 1989
 • Sprookjes, Biennale Van De Kleingrafiek 1997
 • Svet Eklibrisa Beograd, The World of Ex-libris, A historical retrospective- Istorijska retrospektiva, oktobar, 1995, Volume 1
 • Svet Eklibrisa Beograd, The World of Ex-libris, A historical retrospective- Istorijska retrospektiva, oktobar, 1995, Volume 2
 • Svet Ekslibrisa Beograd, The World of Ex-libris, Vlasnici ekslibrisa- Ex-libris & their owners,oktobar,1995,
 • Svet Ekslibrisa Beograd,The World of Ex-libris, Autori ekslibrisa- Ex-libris & their artists, Oktobar 1995
 • Sylvia Wolf, Exlibris, Novum Press, 1000 Examples From Five Centuries,
 • Taiwan Exlibris, Taiwan Exlibris Association, Taiwan, 2004,
 • Tekcan, Süleyman Saim, Tekcan’ ın Ekslibrisleri, IMOGA, İstanbul
 • Tesoros De Ex libris Mexicanos
 • The Austrian Exlibris, Moscow, 2010
 • The Cream Of Exlibris by Chinese Artists, 1989- 2004, Complied by Hong Kong Exlibris Association,
 • The First International Competition Organized By The Ex Libris Association of Vojvodina, 2009
 • The First World Small Printings & Exlibris Works Exhibition, 1998, Beijing China,
 • The graphic alphabet of Ugra, Suhova E. Cyxoba, 2008
 • The Nippon Exlibris Association, Katsunori Hamanish Exlibris Catalogue Raisonne 1986- 2003, Ankara Exlibris Derneği,
 • The Trembling of Pysche’ s Wings, Yukiko Hayashi, Exlibris Catalogue Raisonne, 1997- 2010
 • The Universe of Bookplates, Modern Erotic Bookplates, Luc Van Den Briele, Londan Primrose Hill Press, 1999
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2000/3 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2001/3 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2002/1 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2002/2 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2002/3 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2003/1 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2003/2 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nr. 2003/3 BOEKMERK, volüme 1 Jaargagen 1-4 (nummers 1-12)
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 13 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 14 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 15 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 16 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 17 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 18 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 22 BOEKMERK
 • Tijdschrift voor exlibriskunst nummer 24 BOEKMERK Volume 2 jaargangen 5-8 (nummers 13-24)
 • Tranquillo Marangoni,
 • TransGrafika, Polish Artists in The Mariusz Kazana Art Collection, 2013
 • Tuominen, Erkki, Partio- Exlibris- Suomalaisia partioaiheisia exlibriksia, Bookplates fort he Finnish Scouts, 2010
 • Uluslararası Ekslibris Koleksiyonları, 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi, İstanbul Ekslibris Derneği, Işık Üniversitesi, Akademiunique, İstanbul, 2010
 • Valderrama, Jose Miguel, El Toro En Los Exlibris, Exlibris Taurinos, Sevilla, 2004
 • VI Miedzynarodowy Konkrus Graficzny na Ekslibris Gliwice 2005, ( Katalog),
 • Viaggio nell’ ex libris italiano del Novecento, Regione Lazio – Comune Di Sezze – Antuquarium Comunale, , a cura di Remo Palmirani e Angelo lacovella, 1997
 • VII Miedzynarodowy Konkurs Graficzny na Exlibris Gliwice 2007
 • W. E. Butler, Directory of Bookplate Collectors and Designers, Third Edition, Published on behalf of the Federation international des Societes d’ amateurs d’ Ex-Libris, Primrose Hill Press, London
 • Western Erotic Exlibris, Edited by Ichigoro Uchida & Nobou Nakai
 • Wolf, Sylvia, Exlibris, 1000 Beispiele aus fünf Jahrhunderten, 1000 Examples From Five Centuries, Ovum press,
 • Wood Engraving Works Of Xu Longbao
 • World Exlibris 1996- 1998, St. Petersburg, 22- 25 August 1998
 • XXI Miedzynarodowe Biennale Ekslibrisu Wspolczesnego Malbork, 2007
 • XXXII International Exlibris Congress, The Exlibris Society of Chinese Artists Association, Beijing China, 2008
 • Yannıs P. Gourzis, Engraving, 1999, D. Kyriakou & Drosini Kıfısia, Matsoukis S.A., 1999
 • Yoshinar I Suehiro Chinese Culture Bookplates for ‘’ XXXII FISAE Beijing ,2008’’
 • Yuriy Nozdrin Graphic
KİTAPLAR
 • A. Kanawhukob, Anatoly Kalashnikov, Exlibris 500, 1993
 • American Society of Bookplate Collectors and Designers, Year Book, 1995, Audrey Spencer Arellanes, Volume 55, Published by The Society Printed for Members Only, 1996
 • Andreas & Angela Hopf, Exlibris, Heyne Sammlerbibliothek, München, Germany, 1980
 • Arsbook 2003- 2005, Svenska Exlibrisföreniengens,
 • Bengtsson. Niklas, Exlibris- Ja Kuvasalkkujen Elamakertoja, Suomen Exlibrisyyhdistys, Helsinki, 2010
 • Bookplate International, Vol 10, 2003, No.1, Published by The Primrose Academy, Stratton Audley Park , Bicester OX27 9AB, England, 2003
 • Bookplate International, Vol 10, 2003, No.2, Published by The Primrose Academy, Stratton Audley Park , Bicester OX27 9AB, England, 2003
 • Bookplate International, Vol 11, 2004, No.1, Published by The Primrose Hill Press, Stratton Audley Park , Bicester OX27 9AB, England, 2004
 • Bookplate International, Vol 4, 1997, No.1, Published by The Primrose Academy, 20 Ainger Road London NW3 3AS, England, 1997
 • Bookplate International, Vol 5, 1998, No.1, Published by The Primrose Academy, 20 Ainger Road London NW3 3AS, England, 1998
 • Bookplate International, Vol 5, 1998, No.2, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JB, England, 1998
 • Bookplate International, Vol 6, 1999, No.1, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JB, England, 1999
 • Bookplate International, Vol 6, 1999, No.2, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JB, England, 1999
 • Bookplate International, Vol 7, 2000, No.1, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JB, England, 2000
 • Bookplate International, Vol 7, 2000, No.2, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JB, England, 2000
 • Bookplate International, Vol 8, 2001, No.1, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JF, England, 2001
 • Bookplate International, Vol 8, 2001, No.2, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JF, England, 2001
 • Bookplate International, Vol 9, 2002, No.1, Published by The Primrose Academy, 58 Carey Street , London WC2A 2JF, England, 2002
 • Bookplate International, Vol 9, 2002, No.2, Published by The Primrose Academy, Stratton Audley Park , Bicester OX27 9AB, England, 2002
 • Bookplate International, Vol.3, 1996,No.2, Published by The Primrose Academy, 20 Ainger Road London NW3 3AS, England, 1996
 • Bresline, Catherin, Unholy Child, A Signet book New American Library, 1979
 • Butler, William E., American Bookplates, The Universe Of Bookplates,London Primrose Hill Press, 2000
 • Claudia Karolyi, Alexandra Smetana, Aufbruch und Idylle, 1900- 1945
 • Cultural Center Of The Municipality Of Lefkas, 2nd International Exlibris Trienale Of Lefkas, Greece- Lefkas, 2008
 • Ebarhard und Phyllis Kronhausen, Erotische Ex Libris, 200 pikante Miniaturen, München, 1970,
 • Eros au Feminin& Women Bookplates and Eros, Editions Humus, 2006
 • Ex libris Chronicle, The International Collector, Volume 1, Number 3, Winter 2001, A Publication of the American Society of Bookplate Collectors & Designers, Cambridge Massachusetts, USA,2002
 • Ex libris Chronicle, The International Collector, Volume 2, Number 1, Autumn 2002, A Publication of the American Society of Bookplate Collectors & Designers, Massachusetts, USA,2002
 • Ex libris Chronicle, The International Collector, Volume 5, Number 3 and 4, A Publication of the American Society of Bookplate Collectors & Designers, Arizona, USA,2007
 • Exlibris 01, Suomen Exlibrisydistys
 • Exlibris 06, Suomen Exlibrisyhdistys ry., 60 vuotta,2006
 • Exlibris Und Gebrauchsgrafik, Band 65, Austria,2007- 2008
 • Exlibris verzamelen, een praktische handleiding, Luc Van den Briele, Graphia,2002, Graphia VZW, 2002
 • Exlibris Verzamelen, Een Praktische Handleing, door Luc Van Den Briele, Graphia, 1990
 • Exlibris, Australian Personal Bookplates, By Andrew G. Peake, Tudor Australia Press, 2000
 • Fine Art 2-3, 7-8, 2009
 • First Inter- American Ex Libris Congress Exhibition Of Contemporary World Ex Libris, Institio Allende, San Miguel De Allende, Guanajuata, Mexico, 2009, American Society of Bookplate Collectors & Designers, 2009
 • Galantni a eroticka tvorba v exlibris a male grafice, III. Trienale, Havirov 2002, Czech Republic, 2002
 • I International Student Exlibris Competition, St Petersburg, Russia,2011
 • Illustrated Essays On Bookplate Collecting, Volume 1, American Society of Bookplate Collectors & Designers, 2009
 • Journal of The Russian Bookplate Association of The International Union of Bibliophiles 2003, Issue 1, Mockba, 2004
 • Junod, Benoit, Les Ex- Libris De Georges Hantz
 • Junod, Benoit, Work in Travaux En Werke Im, Work in Diyalogue, 2006
 • Junod, Bernoit, Les Ex- Libris Erotiques Et Singuliers Du Dr, Jean Morisot Alias Jean De Sauteval, Editions Humus, 1997
 • Keenan, James P.,The Art Of The Bookplate, Foreword by George Plimpton, Barnes & Noble Books, Canada, 2003
 • La Sfera Celeste 5’ Concorso Internazionale ‘’ Ex Libris Biblioteca Di Bodio Lomnago’’ , 2010
 • Lee, Brian North, The Bookplates Of Robert Hancock, James Ross and William Bache, 1986
 • Lieber, Vincent, Les Ex-Libris Genevois, 2002
 • Louise Seymour Jones, The Human Side of Bookplates, The Ward Ritchie Press, 1951
 • Making A Bookplate, by Mark F. Severin, The Studio Publications, London And New York, How To Do It Series: Number 39
 • Mark Severin & Anthony Reid, Engraved Bookplates, European Ex Libris 1950- 70, Private Libraries Association Pinner ,1972,
 • Masters of Colour and Tone In Contemporary Japanese Bookplates, XXXI FISAE Nyon 2006, Association Pro Ex- Libris, 2006
 • Mirabella,Giuseppe, Ex Libris Museum Erotica, İtaly
 • Niemeijer, Jan A.Nico Builder De Houtgraveur, 1979,
 • Over Het Verzamelen Van Exlibris, Ingeleid en samen gesteld door, Luc Van Den Briele, Met bijdragen van Dr. Gernot Blum en Jan Rhebergen, Graphia, 1983
 • Österreichisches Jahrbuch Für Exlibris Und Gebrauchsgraphik, Jahrgang 1956, Band 41, 1956
 • Palazzo Farnese- Ortona, 1a Biennale Di Ex Libris İtalia- Austria, Ortona, 1991
 • Palazzo Farnese- Ortona, IV Biennale Di Ex Libris, İtalia- Israele, Premio Margarita D’ Austria 1997, Progetti Farnesiani Comue Di Ortona, 1997
 • Palmiranı, Remo, I Protagonisti Dell’ Ex Libris Erotico, Progetti Farnesiani Edizioni,2003
 • Patricia Nik- Dad, Exlibris, 2002
 • Pellegrinon, Pepi, Gliartisti Dell’ Ex Libris, Alexandra Von Hellberg, 2005
 • Photos from Bulgaria, Lora Press, First Edition, 2008
 • Plovdiv ,Ancient, Guide-Book, ,Architectural and Historic Reserve, Niton,2006
 • Russian Bookplate Journal, Issue 2, Mockba, 2005
 • Russian Bookplate Journal, Issue 4, Mockba, 2006
 • Russian Bookplate Journal, Issue 5, Mockba, 2007
 • Russian Bookplate Journal, Moskova, Issue 7, 2003
 • Simon, Brett, An Engraver’ s Globe,Primrose Hill Press, 2002
 • The Bookplate Journal, Volume 3, Number 1, March 1985,
 • Traumgestalten, Das Exlibris- Werk von Gregor Rabinovitch, Limmat Verlag, Zurich,2006
 • Van Edmond Van Offel Tot Jan Meeus, Een Overzicht Van De Hedendaagse Exlibriskunst In Vlaanderen, door Luc Van Den Briele, Graphia, 1987
 • Verlag, Limmat, Traumgestalfen Das Exlibris- Work won Gregor Rabinovitch, Zurich, 2006
 • W. E. and D. J. Butler, Modern British Bookplates, Great Britain, Slient Books Cambridge, 1990
 • Wojciech Jakubowski, Miedzioryty Kupferstiche, Malbork/ Wels, 2004
 • Zebhauser, Helmuth, Alpine Exlibris, Bruckmann München, 1985
TEZLER

Ekslibris Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezler

tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

375200 İSMAİL ASLAN Görsel iletişim tasarımı açısından ekslibris sanatı: Örnek uygulamalar ve grafik tasarım çözümlemeleri / Exlibris art in terms of visual communication design: Model applications and graphic design analysis 2014 Yüksek Lisans Fırat Ünv. GSF

385391 GONCA ARSLAN Fotografik Yöntemlerle Yapılan Ekslibris Çalışmaları / Exlibris designes with Photographic Methods 2014 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi GSF

335162 SULTAN BENER Exlibris sanatında kadın imgesinin kullanımına ilişkin exlibris sanatçılarının görüşlerinin değerlendirilmesi / Exlibris artists opinions the usage of woman image in the art of exlibris 2013 Yüksek Lisans Dumlupınar Ünv. GSF

328833 ORHAN ARDAHANLI Ekslibris tasarımında kadın imgesi / Woman image in the exlibris design 2013 Yüksek Lisans Atatürk Ünv. GSF

328879 MERVE YILDIRIM Sembollerin tarihsel süreçte ekslibris sanatına yansıması ve güzel sanatlar fakültelerinde görsel iletişim ve grafik tasarımı bölümlerinde bir modül önerisi. / The reflection of symbols to the art of exlibris i?n the historical backgraund and the model proposal in the department of visual communication and graphic design in the faculty of fine arts. 2013 Doktora Gazi Ünv. Eğitim Fak.

304362 GÖZDE EDA TEKCAN Bir iletişim aracı olarak ekslibris ve işlevi / Exlibris and its function as an medium of communication 2011 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Ünv. GSF

263473 ŞAFAK ERDEM Ekslibris sanatının gelişim süreci, kültürlerarası etkileşimdeki önemi ve bu sanatın Türkiye’de yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar / Development process of exlibris artistry, importance of intercultural interaction and efforts to make it prevalent in Turkey 2010 Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Ünv. Eğt. Fak.

210996 HAVANUR HONCA Exlibris sanatı ve dijital ortamda exlibris sanatı uygulamaları / The art of exlibris and its applications in the digital media 2007 Yüksek Lisans Akdeniz Ünv. GSF

210698 BERNA İŞBİLİR AYDIN Kimlik betimleyici tasarımlar: Mühürler / Identıty descrıbıng desıgns: Seals 2007Yüksek Lisans Cumhuriyet Ünv. Eğitim Fak.

211505 SEZİN TÜRK Geçmişten günümüze Almanya’da ekslibris / Exlibris from past to present in Germany 2007 Yüksek Lisans Anadolu Ünv. GSF

189616 MERAL PER Exlibris ve A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin exlibris konusuna ilişkin ilgileri / Exlibris and the interest of the fourth-year students at the program in arts and crafts education in the department of fine arts education at A.I.B.U 2006 Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Ünv. Eğt. Fak.

191034 AYBEN KAYNAR Kaynak ve dayanaklarıyla Exlibris ve bir örnek sanatçı: Hasip Pektaş / Origins and support systems of Exlibris and an artist: Hasip Pektas 2006 Yüksek Lisans Mustafa Kemal Ünv. GSF

191631 FİDAN GÜNEŞ Yüksek öğretim grafik sanatı eğitiminde Ekslibrisin önemi / Importance of Exlibris graphic art education in academies 2006 Yüksek Lisans Marmara Ünv. Eğitim Fak.

144293 SALİH DENLİ Exlibris tasarımında tipografi ve kaligrafi kullanımı “tipografik ve kaligrafik exlibris uygulamaları” / Usage of typography and calligraphy in exlibris design “typographic and calligraphic exlibris applications” 2004 Sanatta Yeterlik Hacettepe Ünv. GSF

73582 GÖKHAN OKUR Exlibris ve iletişim / Exlibris and communication 1998 Yüksek Lisans Hacettepe Ünv. GSF

LİNKLER

American Society of Bookplate Collectors & Designers (ASBC&D): www.bookplate.org

Andrew Peake: www.ozgenonline.com/~agpeake

Antique Bookplates: www.davidsongalleries.com/antique-book-plates/

Argentina Exlibris: ex-libris-argentina.blogspot.com.tr/

Arkady Pugachevsky: pugachevsky.name/arkady/collection-exlibris.html

Association of Collectors and Friends of Exlibris (SSPE): www.sspe.cz/english

Bookplate Society: www.bookplatesociety.org/

Chinese Exlibris: www.exlibrischina.com/

Club Exlibris Suisse: www.exlibris-selc.ch/

Christine Deboosere: www.christinedeboosere.com/home.html

Danish Exlibris Company: danskexlibrisselskab.dk/index.php/

Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. (DEG): www.exlibris-gesellschaft.de

Digital Exlibris Museum: art-exlibris.net/

Durmuş Bahar: durmusbahar.blogspot.com.tr/

E-bay Exlibris Shop: www.ebay.com/bhp/ex-libris

Edwin Smits Exlibris Website: exlibris.nl.eu.org

E.L.G Exlibris Grafia: exlibrisgrafia.nl

Estonian Exlibris: www.hot.ee/ee19002000/Motor/index.htm

Eva Farji: evafarji.weebly.com/ex-libris.html

Exlibris Aboensis: exlibrisaboensis.yhdistysavain.fi/

Exlibrisland: www.exlibrisland.com/

Exlibris Yahoo Group: groups.yahoo.com/group/exlibris

Gennady Pugachevsky: pugachevsky.name/gennady/collection-exlibris.html

Graphia / Boekmerk: www.graphia-boekmerk.be

H. Mujde Ayan: www.mujdeayan.com/

Hasip Pektas: www.hasippektas.com

Hayk Grigoryan: www.haykgrigoryan.com/exlibris.html

Hungarian Exlibris: www.kisgrafika.hu/

International Exlibris Competitions: www.natur.cuni.cz/exlibris

International Exlibris Journal: exlibrist.net

International Federation of Ex-libris Societies (FISAE): http://www.fisae.org/

International Union of Social Associations of Bibliophiles Moscow: www.knigoluby.ru/

Istanbul Exlibris Museum: ekslibris.isikun.edu.tr/

Istanbul Exlibris Society: www.aed.org.tr/tr/

Istanbul Exlibris Akademisi Derneği: istanbulexlibrisakademisi.blogspot.com.tr/

Julian Jordanov: Ex-librises by Julian Jordanov

Katarina Vavrova: www.katarinavavrova.sk/works/graphical/

Konstantin Kalynovych: www.kalynovych.net/kk_exlibris.html

Krzysztof Marek Bak: kmbakexlibris.wix.com/exlibris#!ekslibrisy/c4k1

Lembit Löhmus: lime.planet.ee/pildid/gravur.htm

Marin Gruev: www.mgruevart.com

Martin Manojlin: www.manojlin.com/exlibris

Martin R. Baeyens: martin.baeyens/

Museo Ex Libris Mediterraneo: www.exlibrismed.it

New Avustralian Bookplate Society: www.bookplatesociety.org.au

Nurgül Arıkan: www.nurgularikan.com/

Oesterreichische Exlibris Gesellschaft: www.exlibris-austria.com/index.php/en/

Pinterest: pinterest.com/ex-librises-from-the-world/

Roman Sustov: www.sustovart.com/

Sergiy Hrapov: www.hrapov.com/

Sint_Niklaas Exlibris Museum: musea.sint-niklaas.be/exlibris

Suomen-exlibrisyhdistys: www.nimikot.fi/nimikkoseurat/suomen-exlibrisyhdistys/

Swedish Bookplate Association: svenskaexlibrisforeningen.se/in-english-2/

Tezcan Bahar: tezcanbaharexlibris.blogspot.com.tr/

Veselin Damyanov-ves: veselindamyanov-ves.blogspot.com.tr/

Vladimir Zuev: www.vladimirzuev.com/

Yunus Güneş: www.yunusgunes.com.tr/

Yuri Borovitsky: blogs.yahoo.co.jp/ayu117/folder/1497473.html?m=lc

TEKNİKLER Ekslibris Baskı Teknikleri ve Simgeleri
(en son şekliyle)

(1958’de FISAE’nin Barselona Uluslararası Ekslibris Kongresi'nde kabul edilmiş, Nisan 2000’de Belgrad ve Cenevre’de degişiklik yapılmıştır.)

Çukur baskı teknikleri / Intaglio printing techniques
Özgün / Original
C = Çukur baskı / Intaglio printing (C = Chalcographie)
C1 = Çelik oyma / Steel engraving
C2 = Hakkak kalemiyle oyma (özellikle bakır üzerine) / Burin (graver or gouge) engraving
C3 = Asitle yedirme / Etching
C4 = Kuru kazıma / Drypoint
C5 = Akuatinta / Aquatint
C6 = Yumuşak-şekerli yüzeyde yedirme / Soft-ground or sugar etching
C7 = Mekanik doku yaratma / Mezzotint
C8 = Plastik gravür / Engraving on linoleum, plastic or other materials

Yeniden çogaltma / Reproductive
P3 = Fotogravür baskı / Photogravure
P4 = Tifdruk baskı / Rotogravure

Yüksek baskı teknikleri
/ Relief printing techniques
Özgün / Original
X = Yüksek baskı / Relief printing (X = Xylographie)
X1 = Agaç baskı / Woodcut
X2 = Agaç oyma baskı / Wood engraving
X3 = Linolyum baskı / Linocut
X4 = Metal oyma baskı / Metal engraving or etching
X5 = Damga baskı / Stamp (stone, rubber, etc. or relief engraving)

Yeniden çogaltma / Reproductive
T = Tipografi, yazı baskısı / Typography, letterpress
T1 = Lino kalıp baskı / Linotype, monotype, indirect letterpress
T2 = Agaç oyma yazı baskısı / Photoxylography, facsimile wood engraving
P1 = Klişe baskı / Line block
P2 = Yarım ton klişe baskı / Half-tone, photozincography.


Düz, şablon ve elektronik baskı teknikleri
/Flatbed, stencil and electronic printing techniques
Özgün / Original
L = Taş baskı - Litografi / Litography
L1 = Taş baskı / Autolitography
L2 = Transfer taş baskı / Autography (transfer lithography)
L3 = Ofset çinkosuyla baskı / Zincography
L4 = Alüminyum Baskı / Algraphy
P8 = Fotograf / Original photograph
S = Şablon Baskı / Stencil
S1 = İpek Baskı / Original serigraphy (silkscreen)
S2 = Boyama şablonla baskı / Mimeography (dye stencil)
S3 = Balmumu kagıtla baskı / Katazome and Kappa (oiled-paper stencil)
CGD = Bilgisayarda tasarım / Computer generated design

Yeniden çogaltma / Reproductive
P = Fotografik çogaltma / Photographic reproduction
P5 = Fototayp baskı / Collotype
P6 = Fotolitografi baskı / Photolitography, process transfer lithography
P7 = Ofset baskı / Offset, duotone
P9 = Fotografik ipek baskı /Serigraphic reproduction (photosilkscreen)
CRD = Bilgisayarla çogaltma / Computer reproduced design
Y = Fotokopi / Photocopy, electrostatic screen printing

Diger simgeler/Other abbreviations
M = Monotip (tek tip) baskı / Monotype
B = Görme engelliler için kabartma baskı / Braille printing
MT = Karışık teknik / Mixed technique
TNC = Sınıflama dışı teknik / Technic no classification
4/ = Kalıp sayısı (4/C3 = 4 kalıplı çukur baskı) / Number of plates used
/2 = Renk sayısı (S/2 = iki renkli serigrafi baskı) / Number of colours used
/col. = Elle renklendirme / Hand coloured

İLETİŞİM


İstanbul Ekslibris Müzesi:
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Büyükdere Cad. 194, 34398 İstinye Sarıyer - İstanbul
Telefon: 0 212 286 49 11 / 2043
E-posta: hasip.pektas@isikun.edu.tr